loading

Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 31-08-2021
* Dãy Số Trúng
A
0023
B
1072
C
8769
D
9420
E
5815
G
9073
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00023 0 15.000.000
Giải nhì 5815
9073
0 6.500.000
Giải ba 1072
8769
9420
0 3.000.000
Giải KK 1   0023 9 300.000
Giải KK 2     23
37 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 28-08-2021
* Dãy Số Trúng
A
4926
B
5604
C
6694
D
4142
E
8154
G
2695
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5604 0 15.000.000
Giải nhì 6694
8154
2 6.500.000
Giải ba 4926
4142
2695
1 3.000.000
Giải KK 1   604 4 300.000
Giải KK 2     04
53 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 26-08-2021
* Dãy Số Trúng
A
3358
B
8417
C
3933
D
2783
E
9726
G
5141
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5141 0 15.000.000
Giải nhì 2783
3358
2 6.500.000
Giải ba 8417
3933
9726
0 3.000.000
Giải KK 1   141 7 300.000
Giải KK 2     41
60 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 24-08-2021
* Dãy Số Trúng
A
6788
B
4629
C
1605
D
6384
E
6605
G
4906
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4629 1 15.000.000
Giải nhì 6788
4906
0 6.500.000
Giải ba 1605
6384
6605
1 3.000.000
Giải KK 1   629 5 300.000
Giải KK 2     29
68 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 21-08-2021
* Dãy Số Trúng
A
4514
B
6393
C
6796
D
4562
E
9884
G
3080
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6393 0 15.000.000
Giải nhì 4562
3080
2 6.500.000
Giải ba 4514
6796
9884
7 3.000.000
Giải KK 1   393 2 300.000
Giải KK 2     93
40 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ