loading
Bật/Tắt chế độ Màn Hình Lớn Tự Động bấm Phím F11 → F10
Sớ đầu đuôi Miền bắc
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
28 - 43 - 32 - 42
Hải phòng
01
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
73 - 07 - 13 - 43
Hà Nội
26
Thứ 4
Bắc Ninh
05 - 90 - 42 - 87
Bắc Ninh
41
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
77 - 10 - 86 - 17
Hà Nội
57
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
81 - 09 - 40 - 61
Hải phòng
52
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
01 - 62 - 16 - 10
Hà Nội
99
Thứ 4
Bắc Ninh
53 - 06 - 14 - 52
Bắc Ninh
70
Thứ 3
Quảng Ninh
55 - 66 - 29 - 16
Quảng Ninh
48
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
92 - 67 - 88 - 72
Hà Nội
71
Thứ 7
Nam Định
84 - 59 - 90 - 82
Nam Định
71
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
38 - 44 - 68 - 52
Hải phòng
10
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
36 - 20 - 73 - 21
Hà Nội
69
Thứ 4
Bắc Ninh
56 - 62 - 32 - 72
Bắc Ninh
59
Thứ 3
Quảng Ninh
36 - 97 - 41 - 57
Quảng Ninh
00
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
31 - 11 - 43 - 35
Hà Nội
12
Chủ Nhật
Thái Bình
29 - 03 - 05 - 28
Thái Bình
75
Thứ 7
Nam Định
54 - 60 - 31 - 99
Nam Định
91
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
02 - 10 - 21 - 35
Hải phòng
70
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
22 - 44 - 97 - 09
Hà Nội
62
Thứ 4
Bắc Ninh
93 - 82 - 15 - 95
Bắc Ninh
26
Thứ 3
Quảng Ninh
27 - 90 - 24 - 03
Quảng Ninh
49
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
01 - 82 - 52 - 88
Hà Nội
84
Chủ Nhật
Thái Bình
02 - 44 - 33 - 77
Thái Bình
84
Thứ 7
Nam Định
71 - 72 - 28 - 08
Nam Định
58
Thứ 4
Bắc Ninh
48 - 16 - 35 - 43
Bắc Ninh
36
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
94 - 00 - 43 - 95
Hà Nội
88
Thứ 4
Bắc Ninh
62 - 73 - 71 - 49
Bắc Ninh
80
Thứ 6
25-01-2019
Hải phòng
41 - 60 - 43 - 79
Hải phòng
88
Thứ 5
02-03-2020
Hà Nội
46 - 06 - 62 - 42
Hà Nội
05
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
77 - 22 - 47 - 59
Hà Nội
40
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ