loading

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 3 Đầu 0 76
Đầu 1 2 Đầu 1 88
Đầu 2 2 Đầu 2 71
Đầu 3 1 Đầu 3 66
Đầu 4 4 Đầu 4 100
Đầu 5 4 Đầu 5 77
Đầu 6 2 Đầu 6 71
Đầu 7 5 Đầu 7 94
Đầu 8 5 Đầu 8 85
Đầu 9 2 Đầu 9 82
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6 Đuôi 0 87
Đuôi 1 5 Đuôi 1 66
Đuôi 2 3 Đuôi 2 95
Đuôi 3 0 Đuôi 3 81
Đuôi 4 2 Đuôi 4 75
Đuôi 5 2 Đuôi 5 75
Đuôi 6 3 Đuôi 6 84
Đuôi 7 1 Đuôi 7 76
Đuôi 8 4 Đuôi 8 78
Đuôi 9 4 Đuôi 9 93
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ