loading

THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 1 Cặp 00 10
Cặp 02 0 Cặp 02 7
Cặp 04 0 Cặp 04 7
Cặp 06 0 Cặp 06 7
Cặp 08 0 Cặp 08 6
Cặp 11 0 Cặp 11 6
Cặp 13 0 Cặp 13 12
Cặp 15 0 Cặp 15 8
Cặp 17 0 Cặp 17 7
Cặp 19 0 Cặp 19 9
Cặp 20 0 Cặp 20 8
Cặp 22 0 Cặp 22 5
Cặp 24 0 Cặp 24 9
Cặp 26 2 Cặp 26 9
Cặp 28 0 Cặp 28 8
Cặp 31 0 Cặp 31 5
Cặp 33 0 Cặp 33 5
Cặp 35 0 Cặp 35 7
Cặp 37 0 Cặp 37 6
Cặp 39 0 Cặp 39 4
Cặp 40 1 Cặp 40 6
Cặp 42 0 Cặp 42 10
Cặp 44 0 Cặp 44 13
Cặp 46 0 Cặp 46 8
Cặp 48 1 Cặp 48 11
Cặp 51 0 Cặp 51 3
Cặp 53 0 Cặp 53 7
Cặp 55 0 Cặp 55 9
Cặp 57 1 Cặp 57 7
Cặp 59 1 Cặp 59 12
Cặp 60 0 Cặp 60 8
Cặp 62 1 Cặp 62 13
Cặp 64 0 Cặp 64 8
Cặp 66 0 Cặp 66 7
Cặp 68 0 Cặp 68 7
Cặp 71 2 Cặp 71 9
Cặp 73 0 Cặp 73 12
Cặp 75 1 Cặp 75 6
Cặp 77 0 Cặp 77 10
Cặp 79 0 Cặp 79 13
Cặp 80 1 Cặp 80 8
Cặp 82 0 Cặp 82 13
Cặp 84 2 Cặp 84 7
Cặp 86 0 Cặp 86 9
Cặp 88 2 Cặp 88 6
Cặp 91 1 Cặp 91 9
Cặp 93 0 Cặp 93 6
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 0 Cặp 97 9
Cặp 99 1 Cặp 99 10
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ