loading

THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 1 Cặp 01 8
Cặp 03 0 Cặp 03 10
Cặp 05 1 Cặp 05 9
Cặp 07 0 Cặp 07 7
Cặp 09 0 Cặp 09 5
Cặp 10 1 Cặp 10 14
Cặp 12 1 Cặp 12 7
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 9
Cặp 18 0 Cặp 18 9
Cặp 21 0 Cặp 21 4
Cặp 23 0 Cặp 23 4
Cặp 25 0 Cặp 25 3
Cặp 27 0 Cặp 27 8
Cặp 29 0 Cặp 29 13
Cặp 30 0 Cặp 30 8
Cặp 32 0 Cặp 32 9
Cặp 34 0 Cặp 34 2
Cặp 36 1 Cặp 36 12
Cặp 38 0 Cặp 38 8
Cặp 41 1 Cặp 41 9
Cặp 43 0 Cặp 43 12
Cặp 45 0 Cặp 45 9
Cặp 47 0 Cặp 47 9
Cặp 49 1 Cặp 49 13
Cặp 50 0 Cặp 50 5
Cặp 52 1 Cặp 52 13
Cặp 54 0 Cặp 54 6
Cặp 56 0 Cặp 56 6
Cặp 58 1 Cặp 58 9
Cặp 61 0 Cặp 61 5
Cặp 63 0 Cặp 63 5
Cặp 65 0 Cặp 65 8
Cặp 67 0 Cặp 67 4
Cặp 69 1 Cặp 69 6
Cặp 70 2 Cặp 70 12
Cặp 72 0 Cặp 72 12
Cặp 74 0 Cặp 74 9
Cặp 76 0 Cặp 76 6
Cặp 78 0 Cặp 78 5
Cặp 81 0 Cặp 81 8
Cặp 83 0 Cặp 83 8
Cặp 85 0 Cặp 85 9
Cặp 87 0 Cặp 87 9
Cặp 89 0 Cặp 89 8
Cặp 90 0 Cặp 90 8
Cặp 92 0 Cặp 92 6
Cặp 94 0 Cặp 94 7
Cặp 96 0 Cặp 96 11
Cặp 98 0 Cặp 98 9
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ